vaginální mapování

Vaginální mapování se skládá ze tří až šesti sezení, většinou 2 h dlouhých.

Prvním sezením je nastartován proces proměny, který se s každým dalším sezením prohlubuje.

Sezení začíná úvodním rozhovorem. Při prvním sezení  si povídáme zpravidla celou první hodinu. Anebo dle potřeb klientky. Zjišťuji, nakolik se žena dokáže spojit se svými pocity a vyjádřit je, pojmenovat, či si je vůbec uvědomit. Nakolik vnímá své tělo. Jaký postoj má všeobecně k sexualitě a intimitě, k mužům, jaký byl předchozí průběh jejího sexuálního života (aktivního i pasivního). Co od vaginálního mapování očekává, co je jejím záměrem.

Při technice vaginálního mapování je důležitá práce s dechem. Pomocí dechu uvolníme napětí, rozproudíme krev, oživíme tělo.

Před samotným mapováním pracujeme s pánevním dnem, energetickou stránkou těla, emocemi a fyzičnem.

Tkáň vaginy  mapuji jemným a citlivým dotykem. Vědomá pozornost ženy, zaměřená do konkrétního bodu tkáně, dech a dotyk, to jsou tři základní nástroje používané při zvyšování citlivosti tkáně vaginy.

Klientka si sama řídí, na základě informací, které zná z úvodního povídání, na kterém bodě a jakým tlakem se tkáně vaginy dotýkáme. Sama určuje tempo, postup, průběh i podobu sezení. Slovním vedením, pohybem, zvukem, či gesty se aktivně podílí na samotném mapování. Vhodné minimálně 3-6 sezení do 3 -6 měsíců.

Investice  3x 120 min vklad předem 5500 Kč

                                               

                 každá další hodina u sezení 1000 Kč


Možno použít s terapii access bars či body process .

V investici je započítána úvodní konzultace, mapování, doznění a sdílení.

Možnost zakoupit na dárkový poukaz

Platba možná kartou, převodem či hotově